Nordkalotten 2017

- 6:15 pm - February 11th, 2017


Nordkalotten

Nordkalotten, betegnelse på de deler av Norge, Sverige og Finland som ligger nord for polarsirkelen; også brukt om de fylker og län i de tre land som helt eller delvis faller nord for polarsirkelen, dvs. Nordland, Troms og Finnmark i Norge, Norrbottens län i Sverige og Lapin lääni i Finland. Omfatter til sammen ca. 30 % av landenes totalareal, men kun ca. 5 % av samlet folketall. Urbefolkningen er samer.