Deltagere

- 1:39 am - February 28th, 2014


Stort bilde, trykk på bildet.

Bak fra venstre;
Kenneth F Solheim, Per Yngvar Lorentzen, Øyvind Svendsen, Elin Svendsen, Knut Tveiten, John Arne Ljosland, Ken Vidar Sotkajærvi, Rolf Oddvar Omland, Roar Rosåsen, Jan Egil Strandberg, Geir Adler Gundersen, Torstein Jortveit, Ole Fjermedal, Kjell Rune Hestvåg, Lars Magne Albretsen, Frode Jensen, Oddvar Skov-Skov
Foran fra venstre;
Wenche Jansen, Gunnar Sjøberg, Frode Gjengaar, Johnny Olsen, Trine Fjermedal, Tor Henning Lien, Øystein Fredriksen, Lars Petter Kåvenes